Czym jest hiperautomatyzacja w logistyce i jak działa ?

Przeczytałeś już na naszym blogu że automatyzacja to przyszłość. Czym jest hiperautomatyzacja w logistyce i jak działa ? (znana również jako super-automatyzacja, ultra-automatyzacja lub sztuczna inteligencja) jest jednym z podstawowych sposobów osiągnięcia tego stanu przyszłości. Od czego zaczyna Twoja firma? Jak się tam dostać? Przeanalizujmy niektóre z powszechnych wyzwań logistycznych oraz to jak hiper automatyzacja może pomóc je rozwiązać.

Zbudować łańcuch dostaw, który działa jako pojedyncza, autonomiczna jednostka

Jedną z głównych korzyści płynących z wykorzystania AI i robotyki w Twoich działaniach jest możliwość stworzenia autonomicznego łańcucha dostaw. Oznacza to, że możesz podzielić różne procesy w łańcuchu dostaw i przypisać je do konkretnych algorytmów, które mogą płynnie przenosić produkt przez różne etapy operacji logistycznej. Działa to w taki sposób, że nie trzeba czekać na reakcję człowieka. Ten autonomiczny łańcuch dostaw będzie również w stanie tworzyć i zarządzać własnymi ilościami zamówień i prognozami, dzięki czemu można uzyskać dokładniejszy obraz przyszłych zapasów i wymagań dotyczących aktywów. A ponieważ algorytmy wykonują te funkcje, są w stanie analizować trendy w działalności i dostosowywać się do zmieniających się wymagań. Jest to jeden z kluczy do stworzenia zrównoważonego biznesu, który jest w stanie realizować swoje cele niezależnie od zmieniających się warunków rynkowych.

Wyeliminuj ludzkie błędy i czas reakcji ze swoich procesów

Jednym z głównych elementów hiperautomatyzacji jest eliminacja ludzkich błędów i czasu reakcji z Twoich procesów logistycznych. Osiąga się to poprzez wykorzystanie AI i operacji sterowanych przez roboty. Możesz zaprogramować algorytmy i cyfrowe roboty, aby podejmowały działania, gdy tylko spełnione zostaną określone warunki. A ponieważ nie trzeba czekać na reakcję człowieka, można skrócić czas potrzebny na przetwarzanie zamówień i przesyłek o dni, tygodnie, a nawet miesiące. Można również wyeliminować błędy przy  wprowadzaniu danych, źle oznakowane przesyłki lub nieaktualne informacje. Roboty są w stanie wykonywać funkcje konserwacji i kontroli sprzętu w czasie rzeczywistym, co pozwala im wychwycić błędy, zanim staną się problemem.

Automatyzuj wszystko – zwłaszcza najbardziej manualne części operacji

Chociaż pewien stopień zaangażowania człowieka jest dopuszczalny w wielu aspektach logistyki, istnieją inne procesy, które można w pełni zautomatyzować. Na przykład, wysoce powtarzalne funkcje, takie jak wprowadzanie danych, kompletowanie i pakowanie oraz wysyłka i odbiór mogą być całkowicie zautomatyzowane. Jeśli zamierzasz wdrożyć zautomatyzowane funkcje, upewnij się, że najpierw wybierzesz odpowiednią technologię do tego zadania. Wymaga to zrozumienia różnych typów automatyzacji oraz korzyści i wad każdego z nich. Niektóre z najczęściej stosowanych technologii automatyzacji obejmują robotykę, sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego.

Wykorzystaj AI do ciągłego uczenia się i doskonalenia

Największym wyzwaniem w logistyce jest przewidywanie i reagowanie na zmiany. Pod wieloma względami idealny stan operacji to taki, który reaguje natychmiast, gdy coś dzieje się w świecie rzeczywistym. Chcesz być w stanie zareagować na nagłą zmianę popytu lub na wydarzenie pogodowe, które wpływa na Twój łańcuch dostaw. Chcesz również być w stanie reagować na nowe i lepsze sposoby wykonywania procesów. Ale jak to osiągnąć? Poprzez ciągłe wykorzystywanie AI -(ang.artificial intelligence ) do monitorowania i ulepszania Twoich operacji. Zbierając dane o wszystkim, co dzieje się w Twoim łańcuchu dostaw a następnie analizując te dane, możesz obserwować wzorce i możliwości poprawy. Można również dostrzec nowe zagrożenia i możliwości, które wcześniej nie były widoczne. Wykorzystując sztuczną inteligencję do reagowania na te dane oraz wprowadzania ulepszeń i optymalizacji, można ustawić swoje operacje na ciągły sukces. Jeśli pojawi się nowe zagrożenie, systemy oparte na SI będą w stanie reagować w czasie rzeczywistym i wprowadzać potrzebne zmiany, aby utrzymać płynność łańcucha dostaw.

Strategie łańcucha dostaw wspierające hiperautomatyzację

Istnieje kilka ogólnych strategii łańcucha dostaw, które mogą pomóc we wdrożeniu hiperautomatyzacji. Jedną z nich jest identyfikacja wąskich gardeł w Twojej operacji i znalezienie sposobów na ich naprawienie. Innym jest przyjęcie strategicznego podejścia do wdrażania AI i robotyki. Nie chcesz wdrażać automatyzacji w sposób przypadkowy, ale raczej chcesz strategicznie zastosować ją w obszarach, w których przyniesie ona największe korzyści. To samo dotyczy wdrażania sztucznej inteligencji w łańcuchach dostaw. Chcesz strategicznie wybrać odpowiednie rozwiązanie i zastosować je we właściwej części operacji. Te strategie dotyczące łańcucha dostaw pozwolą w pełni wykorzystać inwestycję w automatyzację, a jednocześnie pomogą złagodzić nieuniknione problemy związane z nowymi technologiami.